لیست مواد اولیه صنایع دارویی

.

.

اریترومایسین 

 استامینوفن 

 استیل هگزا پپتید-۳ ( آرژیرلین ) 

 استئاریک اسید دارویی

 ال-تریپتوفان 

 ال-متیونین 

 ال آرژنین بیس / هیدروکلراید

 ان-استیل-ال-سیستئین  

 آسکوربیل پالمیتات 

 آلانتوئین کلسیم پنتوتنات  

 آویسل

 بتاکاروتن

 بنزوکایین 

 بنفوتیامین

 پارا آمینو بوتیریک اسید 

 ترانزامیک اسید 

 تری پتاسیم سیترات

 دکستروز

 دگزامتازون

 دگزامتازون خوراکی 

 دی فنیل استونیتریل 

 دیفن هیدرامین 

 روغن کرچک

 زینک سوختگی

 ژلاتین

 ژلانگام

 سارکوسینات ( سدیم لوریل سارکوسینات ) 

 سانست یلو

 ستیل پالمیتات 

 ستیل پیریدینیوم کلراید پودر  

 سدیم استارچ گلیکولات

 سدیم بوروهیدرید 

 سدیم ساخارین

 سدیم کربنات

 سیپروفلوکساسین

 سیپروهپتادین 

 سیلیکون دی اکساید

 فنوکسیدیل

 فیتوسترول

 کافئین

 کتوکونازول 

 کراتین

 کراتین مونوهیدرات  

 کربنات کلسیم

 کلاژن ماهی

 کلروهگزیدین گلوکونات ۲۰٪ 

 کلیمبازول  

 کلیندامایسین 

 کندروتین سولفات 

 گلوکزآمین سولفات-۲-پتاسیم 

 گلوکزآمین هیدروکلراید 

 گلوکونولاکتون دارویی

 لاکتوز

 متیل سولفونیل متان 

 ملاتونین 

 منیزیوم استئارات

 ویتامین D3

 ویتامین ب۱

اتیل بروماید

اولئیک اسید

آزلاییک اسید

آلفا-آربوتین

بنزوییل پروکساید

پروپیلن کربنات

پودر کراتین بیس

پودر کراتین هیدروکلراید

ترانگزامیک اسید

دگزامتازون خوراکی

دی فنیل استو نیتریل

دی فنیل استونیتریل

دی متیل ایزو پروپیل کلراید هیدروکلراید 

دی متیل آمینو ایزو پروپیل کلراید

ساپونین

سدیم آسکوربات  

سدیم آسکوربیل فسفات

سرامید 

سیلدینافیل

سیلور سولفادیازین

کافئین خشک  

کلروهگزیدین گلوکونات 20درصد

کندروتین سولفات

کوآنزیم کیو 10

کوجیک اسید

کیوتن

گلوکزآمین هیدروکلراید

گلیکولیک اسید پودری

گلیکولیک اسید محلول

لانت ۱۶

لیدوکایین بیس

لیدوکایین هیدروکلراید

ماینوکسیدیل 

متیل سولفونیل متان

میکروکریستالین سلولز 101

میکروکریستالین سلولز 102

هیالورونیک اسید سدیم سالت